Backlinks

Backlinks are links from other websites that point to your website. They are important for two main reasons: they help your website rank higher on search engines, and they drive traffic to your website. Search engines use backlinks as a signal of authority and relevance. The more backlinks your website has from reputable and relevant […]

Continue Reading

Hoe gebruik je GTM4WP?

GTM4WP is een plugin die Google Tag Manager (GTM) integratie biedt voor WordPress websites. Hiermee kun je GTM op je website installeren en beheren zonder dat je de code van je website hoeft te wijzigen. Om de plugin te gebruiken moet je deze eerst installeren en instellen. Je kunt de plugin vinden onder het kopje […]

Continue Reading